สถิติคดีอาญา 5 กลุ่ม
sqlst=SELECT nl3 FROM station WHERE idl3=''Can't connect to local MySQL server through socket '/var/lib/mysql/mysql.sock' (2)